Home

“Корпорацијата е жив организам. Таа треба да продолжи да се менува.
Методите мора да се менуваат. Фокусот мора да се менува. Вредностите мора да се менуваат.
Вкупниот збир од овие промени е трансформација”.
- Andrew Grove
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     Менаџмент консалтинг
     ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ


Следејќи ги светските најдобри менаџмент практики и потребите на нашите клиенти за развој на своите компании, ги нудиме следниве услуги за обезбедување на организациски развој:

 

  • Моделирање на бизнис процеси и/или ре – инженеринг

  • Развој на стратегија и планирање

  • Гап - оценка и оценка на подготвеност за разновидни иницијативи

  • Анализа на работна сила

  • Анализа на потреба за обуки

  • Проценка на ризик

  • Имплементација на разни менаџмент стандарди

  • Студија за изводливост

  • Иницијативи за иновации и управување со технологии

 

За повеќе информации во врска со имплементацијата на овие услуги, погледајте ги соодветните Референци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност