Home

 Квалитет значи правилно извршување на работите тогаш кога никој не гледа.
- Henry Ford
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     За нас
     ИНТЕГРИРАН МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ

Сертифициран Систем за управување со квалитет Сертифициран Систем за управување со безбедност на информации

Опсег:

Т&П Консалтинг поседува интегриран управувачки систем  кој вклучува Систем за управување со квалитет во согласност со барањата на ИСО 9001:2008 стандардот и Систем за управување со безбедност на информации во согласност со барањата на ИСО 27001:2005 стандардот, за:

Обезбедување на консултантски услуги, истражување и развој, проект менаџмент и тренинг услуги за имплементација на: управување со иновации, континуитет во работењето, оценка на ризици,  интегрирани управувачки системи, ИТ владеење и системи за безбедност. Квалитетот во процесот на реализација на проекти се обезбедува преку следење на ИСО 10006:2003 стандардот. Процесот за професионален развој и обука е во согласност со ИСО 10015:1999.

ИСО 9001 и ИСО 27001 сертификатите потврдија дека Т&П го достигна највисокото ниво на системот за управување со квалитет и безбедност на информации според овие меѓународни стандарди.

Т&П е првата компанија во Македонија која успешно го заврши процесот на ревизија за ИСО 27001 во 2004. Овој процес бара воведување на комплетен систем за управување со безбедност на информации.

Клучни документи:

Политика за интегрирано управување

Политика за приватност

Т&П Стандард за услуги

Т&П Кодекс за професионално однесување

Деловен процесен модел

ИСО9001:2008 сертификат

ИСО27001:2005 сертификат

 Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност