Home

Способноста на организацијата да учи и брзо да го претвори
наученото во акција, е најголемата конкурентска предност.

- Jack Welch
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     Управување со енергија
     


Мисија на одделот на Т&П за Управување со енергија

Поддршка на организациите при имплементација на систем за управување со енергија што ќе придонесе за зголемување на свесноста за домаќинско управување со енергијата и зголемување на профитабилноста

 

Историја
Со цел да се ​​биде во чекор со најновите светски трендови поврзани со ефикасно користење на енергијата за да им се помогне на организациите да ги намалат трошоците за енергија и емисиите на стакленички гасови, Трајковски & Партнери разви нов оддел во својата организација - Управување со енергија. Истата се состои од широк спектар на услуги за управување со енергија на организацијата како и за градење на капацитетите на персоналот на самата организација со цел намалување на трошоците и подобрување на профитабилноста.

Услуги
Трајковски & Партнери Управување со енергија е оддел на Т&П Консалтинг која е посветена на:

  • Приватни компании: Мали и средни претпријатија (МСП) и големи корпорации
  • Јавни институции
  • Невладини организации

Земајќи го предвид горенаведеното ние ги развивме следниве услуги како решенија на потребите и проблемите на нашите клиенти:

 

Фокусот на одделот Т&П Управување со енергија во следниот период е презентиран во Стратешки насоки за нареден период за Управување со енергија.

Повеќе информации за дивизијата Управување со Енергија може да најдете во Профилот на Т&П за Управување со Енергија.Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност