Ние сме посветена, успешна и високо стручна консултантска канцеларија, особено осврната на помош на претпријатија и јавни институции при подобро задоволување на потреби на нивните корисници и при подобро управување на нивните занимања.

 


T&P E-Academy

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија

» T&P e-Academy

 
 
18.04.2017
Интервју на г-ѓица Трајковски за Intelligent Sourcing Magazine
Повеќе
03.04.2017
Т&П како учесник на конференцијата Округла маса на тема “ИКТ како главна движечка сила на економијата и општеството” во Белград, Србија
Повеќе
17.03.2017
Обука за Интерна проверка за ревизија на Интегриран менаџмент систем базиран на ИСО стандарди во Кинг ИЦТ
Повеќе
27.02.2017
Трајковски и Партнери Консалтинг како поддршка на работилница на МАСИТ
Повеќе
21.02.2017
Г-ѓица Трајковски презентер на средбата на Project Management Society & Business Analysts Lounge заедниците во Скопје
Повеќе

 

Усогласување на СИГМА принципите на јавна администрација и менторирање на граѓански организации

Изработка на Точки за контрола на квалитетот што се однесуваат на текстилната индустрија

Консултантски услуги за усогласеност со минимални критериуми за безбедност на ТФ Теч

СИГМА Оценка 2017

Т&П партнери во конзорциум со Еразмус+ - ГИРДА

Етичка ревизија во Симона Шус Трејд

Етичка ревизија во АД Европа

ИТ ревизија на информациониот систем на КБ прво пензиско друштво

Консултантски услуги за проектот “Нов систем за електронска здравствена картичка”

Програма и акционен план за ИМРР – Пелагониски плански регион

Обука
Акредитирана обука за Сертифицирани Менаџери за управување со ризици според ИСО 27005 во рамки на PECB програмата
24.04.2017-26.04.2017
event calendar

T&P E-AcademyCopyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност