Home

“Корпорацијата е жив организам. Таа треба да продолжи да се менува.
Методите мора да се менуваат. Фокусот мора да се менува. Вредностите мора да се менуваат.
Вкупниот збир од овие промени е трансформација”.
- Andrew Grove
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     Менаџмент консалтинг
     ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ


Следејќи ги светските најдобри практики од областа на проектниот менаџмент и потребите на нашите клиенти за ефективно управување со своите проекти, ги нудиме следниве услуги за проектен менаџмент:

 

 

  • Канцеларија за проектен менаџмент

  • Ревизија и евалуација на проекти

  • Административна поддршка за проект

 

 

 

 

 

За повеќе информации во врска со имплементацијата на овие услуги, погледајте ги соодветните Референци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност