Home

To say a system is secure because no one is attacking it is very dangerous.
– Bill Gates
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     Центар на знаење
     ПОСЕБНИ УСЛУГИ

 

Разбирајќи ги потребите на нашите клиенти за услуги со помал обем кои истовремено се и лесно разбирливи, ги нудиме следниве посебни услуги:

 

  • Подобрување на деловните процеси

  • Анализа на влијанијата по работењето (Business Impact Analysis)

  • Управување со ризикот по безбедност на информации

  • Развој на политики

  • Планирање на континуитет во работењето

 

 

За повеќе информации во врска со имплементацијата на овие услуги, погледнете ги соодветните Референци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност