Home

To say a system is secure because no one is attacking it is very dangerous.
– Bill Gates
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     Центар на знаење
     УПРАВУВАЧКИ СИСТЕМИ


Следејќи ги светските трендови во областа на менаџментот и барањата на нашите клиенти, ги имаме развиено следниве услуги за имплементација на управувачки системи:

 

  • Имплементација на систем за управување со безбедност на информации базиран на  ИСО 27001

  • Имплементација на систем за управување со ИТ услуги според ИСО 20000 и ИТИЛ

  • Имплементација на систем за управување со квалитет според ИСО 9001

  • Имплементација на интегрирани системи за управување

  • Имплементација на системи за управување со приватност

  • Итн.

 

 

За повеќе информации во врска со имплементацијата на овие услуги, погледнете ги соодветните Референци.

Нашето долгогодишно искуство во имплементација на Системот за управување со безбедност на информации доведе до развој на докажани методологии за имплементација.

 

 

 

 

 

 Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност