Home

Ние го водиме нашиот бизнис на начин кој не само што ги пресретнува туку и ги надминува
очекувањата на нашите клиенти, деловни партнери, акционери, кредитори,
како и заедницата во која работиме и целото општество – Akira Mori
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     КОРПОРАТИВНА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ


Како составен дел на нашата корпоративна општествена одговорност, одговараме на потребите на заедницата преку охрабрување на активно учество на нашите консултанти во професионалната заедница. Нивната вклученост на значајни позиции во разни професионални организации, комори и невладини организации, придонесува за нивна лична исполнетост како и за креирање на имиџ на Т&П како примерен граѓанин на општеството.

НИЕ СМЕ ГОРДИ НА НАШЕТО ЧЛЕНСТВО ВО:


www.mca-2000.org.mk

Асоцијација за менаџмент консалтинг – МКА2000.

Функции:

  • Член од основањето на Aсоцијацијата
  • Г-н Трајковски како прв претседател
  • Г-ѓица Трајковски како активен член на Управен одбор
  • Г-ѓица Мешковска како активен член на Надзорен одбор

ИТ совет на експерти на МАСИТ.

Функции:

• Членови од основањето
• Активно учество во разни работни групи
• Г-ѓица Трајковски е претседател на Совет на    ИТ експерти и член на Управен одбор


www.masit.org.mk


www.itsmf.org.mk

itSMF Македонија

Функции:

• Основач
• Г-ѓица Трајковски и г-ѓица Мешковска се    членови на Управен одбор

ISACA

Функции:

• Членови од 2004
• Г-ѓица Трајковски е CISA и CISM    сертифицирана
• Г-ин Трајковски е CGEIT и CRISK    сертифициран


www.isaca.org


www.hrdf.org.mk

Фонд за развој на човечки ресурси

Функции:

• Членови од основање на фондот


Македонска мрежа на обучувачи – ММО

Функции:

• Членови од основањето на мрежата
• Г-н Трајковски е активен член на Управен    одборот
• Г-ѓица Трајковски беше одговорна за    активностите на асоцијацијата во почетната    фаза

 Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност