Home

Некогаш бизнисот растел на еден од двата начини; раснење, или преку аквизиции...
Денес, расте преку алијанси – различни типови на опасни алијанси. Заеднички потфати (Joint ventures)
и партнерства, кои меѓудругото, многу малку луѓе ги разбираат"
. - Peter F. Drucker
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     За нас
     ПАРТНЕРИ


Со нашите партнери се знаеме многу одамна. Со текот на годините ја продлабочивме нашата врска и постигнавме совршенство во заедничката работа, а се со цел да Ви помогнеме на Вас.

• Professional Evaluation and Certification Board (PECB) е сертификациско тело за индивидуалци за различни интернационални стандарди вклучувајќи ги ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005 и многу други.

Помеѓу партнерите со кои досега сме соработувале, би ги спомнале следниве:

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ

ЛОКАЛНИ

Fraunhofer focus City of Skopje
SRC Gord Systems
Kantor Consulting Macedonian Business Systems - MBS
Glocoms Euro Computer Systems - ECS
Ecorys EduSoft
Consia Seavus
Arkadis INet
BSi Metamorphosis
ECO SRC.SI
SGS Training Center CS Global
Cacttus Innovation
CEDEF Coretec
LLC Certification Cybersecurity

 
Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност