Home

Business is not financial science, it's about trading.. buying and selling.
It's about creating a product or service so good that people will pay for it.
-Anita Roddick
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     За нас
     ФИНАНСИСКИ ДЕТАЛИ

 

Информации за банкарски сметки на Трајковски и Партнери

Шпаркасе банка ад Скопје
Денарска сметка со број: 250-0010003606-26
IBAN за девизна сметка : MK07250001000360626
Банкарски код (SWIFT): INSBMK22

Стопанска Банка АД Скопје
Денарска сметка со број: 200-0000085989-45 
IBAN за девизна сметка во €: МК07200001114585476 
IBAN за девизна сметка во $: MK07 200001128817413
Банкарски код (SWIFT): STOBMK2X

Даночен број (VAT): 4030991123939

 Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност