Home

Вистинската оригиналност не се состои од нов метод, туку од нова визија.
- Edith Wharton
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     За нас
     ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА

Визија

Т&П е партнер кој ги поддржува клиентите во изнаоѓањето на најдобри решенија за нивна трансформација во успешни и самоодржливи организации, при што обезбедува мотивирачка работна атмосфера за своите вработени и одржлив раст на компанијата.Организација

Трајковски & Партнери има три поврзани но независни области на дејствување:

Секоја од овие области има свои специфични услуги, клиенти и референци, какошто е опишано во соодветните делови на веб страната.

Филозофија

Трајковски & Партнери се фокусираат на уникатен пристап кон секој проект.

  • Ние работиме СО ВАС, не за Вас
  • Ние сме „мост“ помеѓу  вашата сегашна пракса и вашиот иден успех
  • Ние ги поврзуваме нашите Клиенти со најдобрите интернационални прак

Нашата посветеност на Квалитетот и Доверливоста кон клиентите ја демонстрираме преку нашите напори за достигнување на  највисоки нивоа на бизнис стандардите. Нашата компанија има имплементирано Интегриран менаџмент систем кој е сертифициран од независно сертификациско тело од 2004 година. Интегрираниот менаџмент систем на Т&П е составен од:

  • ISO 9001:2000 Систем за управување со квалитет
  • ISO 27001:2005 Систем за управување со безбедност на информации

(Изјава за печатот - ИСО 27001 Сертификација)

Сите сениор консултанти се членови на Интернационалниот совет за менаџмент консултанти (International Council of Management Consultants Institute – ICMC).Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност